Toplotne pumpe VODA – VODA imaju mogućnost iskorićenja energije vode i energije zemlje. Toplotna pumpa VODA – VODA se koristi za zagrevanje i hlađenje: kuća, stanova, poslovnih prostora, plastenika itd. Ovi sistemi se mogu koristiti na postojećim centralnim sistemima grejanja kao na primer drva, ugalj ili gas.Toplotna pumpa Voda-Voda uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru.

Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku korišćenja cele godine.

Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14°C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se dovodi u razmenjivač toplotne pumpe u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u ekološki freon koji tada isparava.

Za utrošeni 1 kWh električne energije na izlazu se dobija ukupna toplotna energija 3-5 kWh.

Energija dobijena na ovaj način naziva se geotermalna energija. U praksi toplotne pumpe se najčešće koriste za grejanje i hlađenje prostora, kao i za grejanje sanitarne vode. Delimično ohlađena voda vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete.

Toplotna pumpa Voda – Voda se ekspoatiše kao uređaj koji koristi akumuliranu toplotu zemlje pa je uz pomoć električne energije pretvara u toplotnu energiju za sistem grejanja ili hlađenja u zavisnosti od potreba.

Toplotna pumpa u ovom sistemu koristi antifriz kao medijum za prenošenje toplote zemlje.

Karakteristike proizvoda:

  • EVI DC inverter geotermalna toplotna pumpa;

  • Temperatura vode na geotermalnoj strani je dozvoljena da radi na -25 ℃;

  • Performanse proizvoda ispunjavaju i prevazilaze zahteve standarda EN14511 i mogu se široko koristiti u sistemu regulacije temperature životne sredine.

Napomena:
Grejanje ①: Korišćenje temperature na ulazu/izlazu vode sa strane: 30℃/35℃, temperatura na ulazu/izlazu na strani izvora vode: 10℃/7℃.
Grejanje ②: Korišćenje temperature na ulazu/izlazu vode sa strane: 40℃/45℃, temperatura na ulazu/izlazu na strani izvora vode: 10℃/7℃.
Grejanje ③: Korišćenje temperature na ulazu/izlazu vode sa strane: 40℃/45℃, temperatura na ulazu/izlazu na strani izvora vode: 15℃/10℃.
Hladjenje: Korišćenje temperature na ulazu/izlazu sa strane: 12℃/7℃, temperatura vode na ulazu/izlazu na strani izvora vode: 30℃/35℃.
Maksimalna snaga / maksimalni napon ne ukljkučuje snagu /ulazni napon vodene pumpe cirkulacione Parametri pojedinačnih modela se alaze na identifikacionoj pločici.

Napomena:
Grejanje ①: Korišćenje temperature na ulazu/izlazu vode sa strane: 30℃/35℃, temperatura na ulazu/izlazu na strani izvora vode: 10℃/7℃.
Grejanje ②: Korišćenje temperature na ulazu/izlazu vode sa strane: 40℃/45℃, temperatura na ulazu/izlazu na strani izvora vode: 10℃/7℃.
Grejanje ③: Korišćenje temperature na ulazu/izlazu vode sa strane: 40℃/45℃, temperatura na ulazu/izlazu na strani izvora vode: 15℃/10℃.
Hladjenje:Korišćenje temperature na ulazu/izlazu sa strane: 12℃/7℃, temperatura vode na ulazu/izlazu na strani izvora vode: 30℃/35℃.
Maksimalna snaga / maksimalni napon ne ukljkučuje snagu /ulazni napon vodene pumpe cirkulacione Parametri pojedinačnih modela se alaze na identifikacionoj pločici.