Toplotna pumpa je uređaj koji može toplotnu energiju da trasportuje iz spoljašnje okoline u zgradu ili iz zgrade u spoljašnju okolinu, tako da se u zimskom periodu koristi za grejanje, a u letnjem periodu za hlađenje prostora.

Toplotna pumpa je uređaj pomoću koga se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete.

Tako se za utrošeni 1 kWh električne energije na izlazu dobija ukupna toplotna energija 3-7 kWh. Energija dobijena na ovaj način naziva se geotermalna energija. U tehničkoj praksi toplotne pumpe se najčešće koriste za grejanje i hlađenje prostora i rekuperaciju toplotne energije.

One su popularne kao alternativni izvori grejanja i hlađenja jer su energetski efikasne, ekološki prihvatljive i smanjuju troškove energije.

Postoje tri glavne vrste toplotnih pumpi: vazduh-voda, voda-voda i zemlja-voda. Sve tri vrste koriste isti princip prenosa toplote, ali se razlikuju u izvoru energije i primeni.

Toplotne pumpe su vrlo energetski efikasne jer se većina energije koja se koristi za prenos toplote dobija iz izvora energije koji je besplatan ili je dostupan po niskim cenama. Na primer, toplota iz vazduha se može apsorbovati čak i kada je temperatura vazduha niska, a toplota iz zemlje je konstantna tokom cele godine.

Toplotne pumpe takođe su ekološki prihvatljive jer ne proizvode štetne gasove ili emisije koje pridonose globalnom zagrevanju. Osim toga, toplotne pumpe ne zahtevaju gorivo za grejanje ili hlađenje, što smanjuje potrebu za skladištenjem i rukovanjem s opasnim materijalima.