Daniel Vamoš i Zoran Stanižan, autori sajta www.greenpoint.rs, dobitnici su nagrade „Moje zeleno delo” koju dodeljuje pokrajinski Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine društveno odgovornim građanima, udruženjima, lokalnim samoupravama i privrednicima sa teritorije AP Vojvodine čije su akcije i projekti doprineli zaštiti i unapređivanju stanja životne sredine i održivom razvoju vojvođanske regije.

Nagrada na konkursu „Moje zeleno delo” | Opširnije

Hiljadu koraka unazad

Prošla godina ostaće upamćena po najvećem aerozagađenju u Pančevu u poslednjih nekoliko godina. Koncentracija benzena preko hiljadu mikrograma po metru kubnom dokaz je da u južnoj zoni još uvek postoje veoma opasni emiteri. Jasno je da su propisane i nametnute mere (smanjenje i obustava proizvodnje pri nepovoljnim klimatskim uslovima) samo šminka i da će biti neophodno još mnogo ulaganja kako bi se zaustavio ekološki genocid.

Aerozagađenje: slučaj „Genocid”

Svetski rekord - Benzen preko 1.000 mikrograma

Detaljnije...

Nagrada za miligram

Usput zabeleženo

Detaljnije...

Ekološki triler na Strelištu?!

Stanare zgrade u Koste Abraševića 2–6 uznemirili su radovi u blizini njihove zgrade – neprijatan i jak miris koji je pratio vađenje rezervoara za mazut. Neki od njih zvali su i lokalne elektronske medije i nadležnu inspekciju, pa je triler na Strelištu ubrzo bio razjašnjen.

Prema rečima ljudi iz JKP-a „Grejanje”, nakon povezivanja Strelišta na gradsku toplovodnu mrežu prestale su s radom sve kotlarnice na mazut u ovom naselju, ali su u zemlji, pored zgrada, ostale zakopane cisterne u koje je ranije deponovan crni energent. Grad je preuzeo obavezu da ih ukloni.

Aerozagađenje 1

Aparati lokalnog monitoring sistema registrovali su 14. januara visoke vrednosti benzena. Prema rečima republičke inspektorke Jelene Stanković, „Petrohemija” je toga dana obavljala utovar pirolitičkog benzina u barže, pa je zbog toga došlo do povećanja koncentracija opasnih i zagađujućih materija. Piro-benzin je bogat aromatima, pa prilikom loših meteoroloških uslova, ukoliko se s njim manipuliše, može doći do zagađenja.

Nakon intervencije republičke inspektorke, obustavljene su sve aktivnosti na pristanu, ali i na autopunilištu u ruskoj Rafineriji nafte Pančevo. Ubrzo je lokalni monitoring zabeležio pad koncentracije otrova u gradu.

Ekološka edukacija

„Eco green team” organizovao je 26. januara, povodom obeležavanja Svetskog dana edukacije o zaštiti životne sredine, ekološku akciju u ETŠ „Nikola Tesla” u Pančevu. Članovi ove nevladine organizacije održali su predavanje o zaštiti životne sredine i reciklaži elektronskog i električnog otpada đacima računarskih smerova.

Aerozagađenje 2

U centru Pančeva i u naselju Sodara 7. februara u večernjim satima osećali su se neprijatni mirisi. Gradski monitoring za merenje koncentracija zagađujućih materija registrovao je, u periodu od 21 do 22 sata, povećanje koncentracije benzena. Pored toga, zebeležen je i blagi porast vodonik-sulfida i ukupnih ugljovodonika. Nadležni u gradskom Sekretarijatu za zaštitu životne sredine objasnili su građanima da su izrazito nepovoljni meteorološki uslovi bili uzrok aerozagađenja. Ista situacija, ali u blažoj varijanti, dogodila se i 8. februara. Tokom čitavog dana gradski monitoring sistem beležio je porast benzena, a u svim delovima grada osećao se neprijatan miris.

Niko se nije pozabavio uzrocima isparavanja benzena i ukupnih ugljovodonika.

Strelište i Misa

U godišnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Pančevo stoji da je najveći broj zagađujućih dana u kojima je bilo ugroženo zdravlje senzitivnoj populacionoj grupi (hronični bolesnici, stare osobe, deca, trudnice itd.) registrovan na mernom mestu Strelište i Nova Misa (po 32 dana). S druge strane, tokom jedanaest dana na Strelištu su izmerene koncentracije opasnih materija koje su nezdrave za ukupnu populaciju. Najveći broj dana s visokim nivoom čađi u vazduhu, koji veoma nepovoljno utiče na zdravlje, (ukupno 7 dana) registrovan je na mernom mestu Nova Misa.

Stručnjaci Zavoda preporučuju lokalnoj samoupravi da preduzme određene korake kako bi se smanjio zdravstveni rizik i napominju da bi u narednom periodu trebalo učiniti sve da se nivo prisustva čađi u vazduhu Pančeva umanji za 50 procenata.

Globa za plastične kese

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja donelo je krajem 2010. Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine, a koji je početkom februara 2011. godine stupio na snagu. Tim pravilnikom utvrđene su takse koje će građani i privredni subjekti plaćati za zagađivanje životne sredine, i to za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja, za proizvedeni ili odloženi otpad, za plastične kese i za vozila na motorni pogon.

Ubijanje životinja

Vesti o monstruoznom ubistvu psa u Omoljici u blizini školskog dvorišta, svirepom zlostavljanju konja na pančevačkom hipodromu i izneta optužba grupe građana da gradska Služba sanitacije protivzakonito ubija pse uznemirile su mnoge u našem gradu.

Rafinerijsko železničko punilište

NIS je zvanično pustio u rad nov sistem merenja količine, gustine i temperature derivata koji se otpremaju na tržište. U zvaničnom dopisu rusko-srpske kompanije stoji da „ugrađeni merači spadaju u najsavremenije uređaje” i da će se njihovom upotrebom „eliminisati subjektivni propusti prilikom otpreme”. Ova investicija bila je vredna blizu četiri miliona evra i, prema navodima iz zvaničnog saopštenja NIS-a, doprineće poboljšanju ekološke situacije, kako u samoj radnoj sredini, tako i u Pančevu. Postavljanjem nove opreme rešava se problem emisije zagađujućih materija u atmosferu, pretežno lakoispravljivih ugljovodonika. NIS je realizacijom ovog plana smanjio emisije štetnih materija u atmosferu. Konkretno, za 12 meseci u rafinerijski rezervoarski prostor vratilo se 430.000 litara derivata.

Crne ekološke tačke

Nedeljnik „Vreme” i Fondacija „Hajnrih Bel”, pred brojnom publikom, novinarima, ekološkim aktivistima, predstavnicima državnih agencija za zaštitu životne sredine, lokalnih vlasti i drugim posetiocima, održali su 3. marta tribinu pod nazivom „Crne ekološke tačke Srbije”.

Povod za tribinu bila je serija istraživanja o crnim ekološkim tačkama objavljena u nedeljniku „Vreme” 2010. godine. Učesnici tribine odgovarali su na pitanja o tome šta se zaista događa u Pančevu, Boru, Obrenovcu i Vrbasu, najzagađenijim gradovima Srbije, i koji su koraci učinjeni u njihovom rešavanju.

Mobilni uređaji za učenike

Devet osnovnih i dve srednje škole u Pančevu dobile si mobilnu opremu za merenje parametara životne sredine. Uređaji za utvrđivanje kvaliteta vode deo su projekta „Školske eko-grupe” koji sprovodi Istraživačka stanica „Petnica” uz finansijsku podršku Naftne industrije Srbije.

Donacije

Vlada Vojvodine i Naftna industrija Srbije potpisale su 22. marta u Novom Sadu Sporazum o strateškoj saradnji, čiji je cilj da se stvori povoljna poslovna klima za rad kompanije, ali i da se pomogne razvoj Vojvodine. Reč je o tome da NIS izdvaja novac za realizaciju prioritetnih projekata lokalnih zajednica u kojima posluje. Ukupna vrednost ovih sporazuma je oko 82.250.000 dinara, a donacija NIS-a Pančevu u 2011. godini bila je oko 16 miliona dinara.

Bez prerade opasnog otpada

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja nije izdalo dozvolu firmi „Modekolo” za tretman opasnog otpada u Rafineriji nafte Pančevo. U obrazloženju se kaže da „Grad Pančevo ima primedbe na dostavljenu dokumentaciju”, tako da je ekološko ministarstvo ukazalo menadžmentu ove firme da moraju biti otklonjene sve nepravilnosti i propusti.

Ambalažu u reciklažu

Novoseljanski osnovci-volonteri obilazili su domaćinstva u nekoliko ulica u svom selu u sklopu akcije „Vašu amabalažu u reciklažu”, koju su pokrenuli JKP „Higijena” i firma „Seko-pak”. Deca, obučena u već prepoznatljive majice i s kačketima i legitimacijama, delila su plastične kese za odlaganje otpada sugrađanima i objašnjavala kako da ga razvrstavaju.

STEP 2

Grad Pančevo bio je domaćin Regionalne konferencije „Tamiš – rečni sistem”, čija je tema bila projekat „Mere za zaštitu reke Tamiš – Step 2”, koji se finansira sredstvima iz IPA fonda.

Dan planete Zemlje

Dan planete ZemljeČišćenjem tamiškog keja i realizacijom nekoliko aktivnosti u Gradskom parku, 21. aprila obeležen je Dan planete Zemlje. Organizatori akcije bili su Dom omladine, Kancelarija za mlade Grada Pančeva, Omladinski resursni centar i još sedam udruženja građana i neformalnih grupa.

Asfaltna baza

UU Pančevu je 10. maja svečano puštena u rad najsavremenija asfaltna baza u Vojvodini, čiji je investitor austrijska firma „Štrabag”. Reč je o projektu „Vojvodinaputa” čija je realizacija trajala pet godina.

Aerozagađenje 3

Aerozagadjenje 3Rafinerija nafte Pančevo u subotu, 14. maja, u prepodnevnim časovima, prekinula je na nekoliko sati proizvodnju zbog kvara na kotlu u Energani. Crni gusti dim šiknuo je na rafinerijskoj baklji oko jedanaest sati i u javnost je ubrzo procurila informacija da je razlog za vanredno spaljivanje obustavljanje rada u gotovo svim postrojenjima. Gradski monitoring nije zabeležio povećane koncentracije zagađujućih materija u satima nakon incidenta.

Uređenje Goranskog parka

Pokret gorana i centar volontera Pančevo, uz podršku volontera „Erste banke”Uredjenje Goranskog parka i nekoliko lokalnih društveno odgovornih preduzeća, u subotu, 28. maja, organizovali su prvu fazu uređenja Goranskog parka kod železničke stanice „Varoš” u Pančevu. Akcija je obuhvatala uređenje betonskih zastora, farbanje dečjeg mobilijara, čišćenje travnatih površina, popravku klupa, klackalica i ljuljaški, kao i postavljanje stubnih korpi za otpad.

Sanacija stočnog groblja

Sanacija stocnog grobljaItalijanski stručnjaci prikupili su podatke za izradu topografske mape stanja tla na sada već bivšem pančevačkom stočnom groblju u naselju Kudeljarac. Nakon analiziranja rezultata, ukoliko bude neophodno, biće napravljen projekat sanacije terena, u sklopu programa „Mreža kooperacija između lokalnih vlasti pri razvoju i dijalogu u jugoistočnoj Evropi”, koji u celini finansiraju italijanski partneri.

Strogo kontrolisano uništavanje

Menadžment Naftne industrija Srbije pridružio se akciji „Veliko spremanje Srbije” tako što je pančevačkoj firmi „BiS reciklažni centar” predato na reciklažu oko 120 rashodovanih računara iz ruske Rafinerije nafte Pančevo.

Samo dva projekta iz Pančeva

Lokalna samouprava i Zavod za javno zdravlja PančevoSamo dva projekta iz Panceva jedini će iz našeg grada dobiti novac iz programa „Unapređivanje stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini”. Komisija koja je utvrđivala kvalitet pristiglih projekata izabrala je projekat Grada Pančeva o upravljanju otpadom (prikupljanje reciklabilnog otpada) i gradskog Zavoda posvećen utvrđivanju uticaja kanalizacionih otpadnih voda na floru i faunu pančevačkih reka.

Prepolovljena ekološka muka

Skupština grada je usvojila godišnji izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji Pančeva. Službenici ekološkog sekretarijata ponovo su akcenat stavili na problem aerozagađenja. Ovog puta najveći problem građanima ne zadaju benzen i ukupni ugljovodonici, već praškaste materije i čađ.

Kraj javašluku i urbanističkom ludilu

Predstavljeni su nacrt Regionalnog prostornog plana Vojvodine i izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana na životnu sredinu. Ovi važni strateški dokumenti urađeni su uz uvažavanje specifičnih potreba koje proizilaze iz regionalnih posebnosti. Njima se razrađuju ciljevi prostornog uređenja i određuje racionalno korišćenje prostora, u skladu sa susednim regionima i opštinama.

Ambrozija

AmbrozijaPančevački Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj konkurisao je u okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija 2007–2013. godine za sredstva iz fonda IPA kako bi se naš grad priključio zajedničkoj borbi protiv ambrozije. Reč je o projektu „Stop ambroziji” za praćenje i suzbijanje biološkog zagađivača ambrosia artemisifolia.

Tehnološki korak napred

Tim stručnjaka i odgovornih lica iz „Petrohemije”, koji je predvodio Milan Teofilović, predsednik Upravnog odbora te kompanije, upoznao je predstavnike lokalne samouprave, Skupštine grada i pančevačkih medija s projektom „Kokreking tečnog ugljovodoničnog ostatka iz fabrike sintetičkog kaučuka u fabrici Etilen – ’HIP Petrohemija’”.

Obnovimo plovnost Tamiša

Grad Pančevo pripada evropskoj mreži gradovaObnovimo plovnost Tamisa (iz ukupno 17 zemalja) koji svake godine u junu slave Dan Dunava, najznačajnije evropske reke. U sklopu ovogodišnje kampanje, u organizaciji Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj i podršku Opštine Opovo, MZ-a Jabuka i MZ-a Glogonj, od 26. do 28. avgusta održana druga „Eko-regata Tamiš 2011”, posvećena afirmaciji ideje o potrebi obnavljanja i očuvanja Dunava i njegovih pritoka.

Eko-akcija Gradske biblioteke

Povodom obeležavanja Svetskog dana pismenosti, na inicijativu pančevačke Gradske biblioteke, nevladine organizacije „Eko grin tim” i „BiS IT reciklažnog centra”, održani su „Dani ekološke pismenosti”.

Aerozagađenje 4

Tokom septembra smradovi su gotovo svakodnevno,Aerozagadjenje 4 u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, zadavali muke našim sugrađanima. Stanovnici Sodare i delova grada uz industrijsku zonu ponovo su bili prinuđeni da iza zabravljenih vrata i prozora čekaju da otrovni oblaci prođu. Naravno, kao i svaki put, opet su procesi proizvodnje u Rafineriji, „Petrohemiji” i „Azotari” tekli u skladu s propisima iako su pikovi koje je beležio gradski monitoring sistem ukazivali da nešto ipak smrdi u južnoj zoni.

Aerozagađenje 5

Republička inspektorka za zaštitu životne sredine Jelena Stanković obavestila je građane Pančeva da, prema izveštajima Rafinerije Aerozagadjenje 5nafte Pančevo, prilikom zaustavljanja proizvodnje u petak, 9. septembra, zbog havarijskog nestanka struje, nije bilo ispuštanja zagađujućih materija. Direktor „Petrohemije” Saša Pavlov kao razlog ispadanja svih pogona u petak, 9. septembra, navodi otkazivanje svih triju osigurača na trafou koji strujom snabdeva obe fabrike.

Gradski monitoring sistem nije beležio dramatične vrednosti opasnih i zagađujućih materija tokom ekološkog akcidenta.

Aerozagađenje 6

Gradski monitoring je 4. oktobra registrovao prekoračenje graničnih vrednosti azot-dioksida na mernom mestu Vatrogasni dom. Iste večeri na mernom mestu u Vojlovici izmerena je povećana koncentracija suspendovanih čestica.

Nadležni u Odeljenju za održivi razvoj i zaštitu životne sredine obavestili su o povećanom zagađenju republičku inspektorku Jelenu Stanković, koja je izjavila da su „prema dobijenim informacijama iz hemijskog industrijskog kompleksa svi proizvodni procesi tekli normalno, bez uočavanja nepravilnosti”. Pa ipak, inspektorka je zatražila od menadžmenta „Azotare” da se „smanje kapaciteti azotne kiseline” jer nad gradom vladaju nepovoljni klimatski uslovi (visoke temperaturne inverzije).

Aerozagađenje 7

Gradski monitoring sistem je 5. oktobra registrovao ekstremnu jednočasovnu vrednost benzena – 108,7 mikrograma po metru kubnom. Niko od gradskih zvaničnika nije obavestio građane o hemijskom udaru iz južne zone. Tokom prepodneva su se odvijale manipulativne aktivnosti koje su prouzrokovale porast benzena, ali republički inspektori tog dana nisu obavili vanredne inspekcijske preglede fabrika pančevačkog hemijskog kompleksa, niti se Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja oglasilo povodom ovog nemilog ekološkog incidenta.

Etapa za svetsku socijalnu revoluciju

Šesti ultramaraton od Rafinerije nafte Pančevo do Popovice, poznatog izletišta na Fruškoj gori, održan je u subotu, 15. oktobra.

Aerozagađenje 8

U noći između 1. i 2. novembra sistem za automatskiAerozagadjenje 8 monitoring kvaliteta vazduha u Pančevu i aparati mobilne merne stanice Zavoda za javno zdravlje zabeležili su enormne i nesvakidašnje vrednosti gotovo svih opasnih i štetnih zagađujućih materija. Mobilna merna stanica koja je bila stacionirana u Janošikovoj ulici u Vojlovici registrovala je neverovatnih 903,5 mikrograma benzena po metru kubnom. Prema izjavi odgovornih lica, pik benzena je prešao hiljadu mikrograma, ali analizator nije merio dalje jer je tako bio nasetovan.

Omoljički „hamer” u Britaniji

Predstavnici pančevačke kompanije „Božić i sinovi” potpisali su sa Dejvidom Mentenom, vlasnikom engleske firme „Lajfsejver ltd.”, ugovor o proizvodnji i isporuci 200.000 čekića za razbijanje stakala. Napravljeni su od plastike koja se reciklira u pogonima „BiS IT reciklažnog centra” u Omoljici.

Čuvajmo drveće

Učenici i nastavnici OŠ „Sveti Sava” sproveli su ekološku akciju „Kako raste drvo”. Reč je o višegodišnjoj kampanji koja se realizuje uz saradnju Fonda za zaštitu životne sredine i Južnobačkog okruga.

Združena akcija

Zdruzena akcijaVolonteri JKP-a „Higijena” i organizacija „Sekopak” realizovali su još jednu edukativnu akciju u okviru kampanje „Vašu ambalažu u reciklažu”. Oni su obilazili građane na Kotežu 2, u centru i Vojlovici s idejom da utiču na svest korisnika usluga pančevačkog komunalnog preduzeća o potrebi razvrstavanja komunalnog otpada.

Dvesta tona otišlo u Bugarsku

Iz reciklažnog dvorišta „BiS IT reciklažnog centra” u sredu, 21. decembra, put Sofije su krenula dva kamiona sa 40 tona opasnog otpada. Reč je o otpadnim katodnim cevima koje su tokom procesa reciklaže izdvojene iz prikupljenog elektronskog i električnog otpada. Ovo je početak realizacije ugovora o izvozu više od 200 tona opasnog otpada iz pančevačkog reciklažnog centra u Bugarsku.