Daniel Vamoš i Zoran Stanižan, autori sajta www.greenpoint.rs, dobitnici su nagrade „Moje zeleno delo” koju dodeljuje pokrajinski Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine društveno odgovornim građanima, udruženjima, lokalnim samoupravama i privrednicima sa teritorije AP Vojvodine čije su akcije i projekti doprineli zaštiti i unapređivanju stanja životne sredine i održivom razvoju vojvođanske regije.

Nagrada na konkursu „Moje zeleno delo” | Opširnije

Nova vlada, novi problemi

Iako je država Srbija preduzela mere kako bi se stanje životne sredine u Pančevu popravilo, ova godina će ostati upamćena po dva velika ekološka akcidenta, posle kojih su analizatori monitoring sistema zabeležili dosad najveće vrednosti opasnih i zagađujućih materija. U oba slučaja reč je o ljudskim greškama, ali niko od zvaničnika nije završio iza rešetaka.

Slučaj „azotna kiselina”

Otrovani građani i gladni radnici

Detaljnije...

Ponovo radi bioskop

Lažni car Šćepan Dulić

Detaljnije...

Zavodi

Tadašnji ministar zaštite životne sredine Saša Dragin potpisao je s direktorima jedanaest zavoda za javno zdravlje ugovore o angažovanju stručnjaka ovih ustanova u slučaju hemijskog udesa. Nadležni u ekološkom ministarstvu odlučili su se na ovaj korak zato što smatraju da su ovlašćene stručne organizacije značajan činilac u reagovanju nakon akcidenta.

Zavod za javno zdravlje Pančevo nije potpisnik ovog ugovora,tako da će u slučaju ekološkog akcidenta u južnoj zoni merenja i analize obavljati stručnjaci iz beogradskog Zavoda za javno zdravlje. Kao razlog za to navedeno je finansiranje. Pošto su troškovi ovakvih ekipa veliki, nadležni u Ministarstvu zaštite životne sredine odlučili su da utvrde širu regionalnu nadležnost odabranih zavoda za slučajeve hemijskih udesa.

Aerozagađenje 1

Od 19. do 22. januara građani Pančeva bili su ponovo izloženi otrovima iz južne industrijske zone. Republičke inspekcijske službe nisu obavile vanredan inspekcijski pregled Rafinerije i „Petrohemije”.

Šiknuo je plamen na etilenskoj baklji. Prema rečima očevidaca, visina plamenog stuba dostizala je nekoliko metara, a prepoznatljiva tutnjava koja prati ispad u petrohemičarskoj fabrici Etilen parala je uši stanovnicima Vojlovice. Plamena buktinja nije jenjavala do ranih jutarnjih sati narednog dana, a lokalni monitoring sistem zabeležio je povećane vrednosti opasnih i zagađujućih materija.

U izveštaju republičke inspektorke Jelene Stanković piše da je u „Petrohemiji” došlo do ispada fabrike Etilen „zbog mehaničkog kvara na regulatoru turbine uljne pumpe krek gas kompresora sekcije kompresije krek gasa”.

(Nezvanično) U Rafineriji je došlo do akcidenta u pogonu Alkilacije prilikom pretakanja otpadne sumporne kiseline u auto-cisternu. Tada je nekoliko tona ovog opasnog sadržaja završilo u kanalizaciji i otišlo u vod otpadnih rafinerijskih voda. Mešanje kiselog i baznog sadržaja dovelo je do hemijske reakcije koja je prouzrokovala emitovanje velike količine sumpornih jedinjenja u atmosferu. Prema rečima svedoka smrad je u čitavom toku otpadnih voda ka „Petrohemiji” bio intenzivan i veoma jak.

Kvazistručnjaci

Početkom februara u gotovo svim beogradskim medijima osvanula je vest o Pančevu kao najzagađenijem gradu u Evropi. Ubrzo je usledila pravovremena reakcija nadležnih u Ministarstvu zaštite životne sredine kako bi se sprečilo širenje defetizma i panike među građanima Pančeva, tako da se posle jednodnevnog buma dotična vest našla u zapećku. Prema rečima pi-ar službe Ministarstva utvrđeno je da je novinar B-92 napravio profesionalni propust jer se oslonio samo na izjave učesnika naučnostručnog skupa „Bezbednost u zaštiti životne sredine”, a ne i na merodavne studije.

Nadel

Povodom ozbiljnih problema u vezi sa zagađenjem životne sredine u Pančevu, a posebno zbog alarmantnog stanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda na teritoriji naše opštine, kojima gazduje JVP „Vode Vojvodine”, ovo preduzeće Nadeluputilo je predsedniku opštine inicijativu da se oformi zajedničko telo i utvrde planovi aktivnosti u narednom periodu. Velika koncentracija opasnih materija na potezu od 30 km, od ustave Skrobara do ustave Ivanovo, izrazito narušava kvalitet vode u Nadelu, a samim tim ugrožava se zdravlje građana koji žive u neposrednoj blizini ovog vodotoka.

Na inicijativu članova Udruženja građana za zaštitu reke Nadel u Pančevu je boravio Duško Jovanović, načelnik republičke vodoprivredne inspekcije za teritoriju AP Vojvodine. Posle obilaska dela ugroženog vodotoka i sagledavanja stanja na terenu, načelnik Jovanović rekao je za naš list da će nekima od najvećih zagađivača dostaviti rešenja o preduzimanju određenih tehničko-tehnoloških mera kako bi se ispuštanje otpadnih voda smanjilo.

Aerozagađenje 2

Kasno uveče 20. januara opštinski monitoring sistem zabeležio je porast imisije praškastih materija. Između 22 i 23 sata na mernom mestu Vojlovica dostignuta je maksimalna jednočasovna vrednost od 542 mikrograma po metru kubnom. Upravo tada, usled nepovoljnih klimatskih prilika, nad gradom je lebdeo oblak pun čađi i čestica, zbog čega su građani Pančeva dva dana i dve noći otežano disali.

Nadležni iz Centra za obaveštavanje i uzbunjivanje upozorili su dežurnog u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine na žalbe građana. Informacija o zagađenju dospela je i do republičkog inspektora Jelene Stanković. Vanredni inspekcijski pregled nije urađen jer su, prema proceni nadležnog inspekcijskog organa, za otežano disanje u gradu odgovorna gradska i individualna ložišta.

Monitoring proradio

Tiho i bez velike medijske pompe lokalna samouprava pustila je u rad mernu stanicu na Vatrogasnom domu. Ovakav potez nadležnih sasvim je razumljiv jer je ova stanica proradila posle godinu dana. Tadašnji ekološki ministar Saša Dragin najavio je, kao gost u vestima TV B-92, da će „izmena i dopuna zakona o zaštiti životne sredine sadržati odredbu koja se odnosi na visinu kazni, tako da će maksimalne ekološke kazne koje su bile tri miliona dinara, sada iznositi 60”.

Aerozagađenje 3

Po nalogu tadašnjeg predsednika opštine Srđana Mikovića, 10. marta u 7.02 operater republičkog Centra za obaveštavanje i uzbunjivanje uključio je sirenu (tri zavijajuća zvuka) za radiološko-biološko-hemijsku opasnost zbog prekomernog prisustva benzena u vazduhu.

U ranim jutarnjim satima, dok je većina građana Pančeva spavala, analizatori opštinskog monitoringa zabeležili su ekstremno visoke vrednosti ove kancerogene materije – u Vojlovici je jednočasovni pik u 2 sata iznosio od 116,9 mikrograma po metru kubnom (u 3 sata 84,9, a u 4 sata 135,4). Već tada je dežurnom radniku u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine bilo jasno da se nešto neuobičajeno dešava u južnoj industrijskoj zoni. Merenja na Vatrogasnom domu sat kasnije pokazala su zapanjujuće podatke o vrednostima benzena. Otkad je opštinski monitoring u funkciji, nikada nije zabeležen jednočasovni pik od 160,5 mikrograma (u 4 sata 152,3, a u 5 sati 152,4).

Najnoviji ekološki incident počeo je 9. marta u 21.20, kada je došlo do prekida u napajanju Rafinerije nafte Pančevo električnom energijom. Prema izveštaju republičke ekološke inspekcije uzrok havarije u rafinerijskom energetskom bloku izazvao je kvar na visokonaponskom napojnom vodu kojim se ova fabrika snabdeva strujom. Usledila je lančana reakcija i ispao je generator koji proizvodi električnu energiju u Rafineriji nafte Pančevo, a zatim su ispali i svi kotlovi (tri u Energani, kao i CO bojler u sklopu kompleksa FCC).

Gubitak pare prouzrokovao je zastoj u radu tehnoloških postrojenja. Rafinerci su već u 23 sata osposobili sistem za napajanje električnom energijom i obnovili proizvodnju tehnološke pare, a nakon toga su sukcesivno startovala sva postrojenja.

Prijava

Opštinsko javno tužilaštvo primilo je krivičnu prijavu protiv Jana Kuraija, v. d.generalnog direktora „HIP–Petrohemije” a. d. Pančevo, i Mihaila Raičevića, direktora radne jedinice Elektrosnabdevanje, kao odgovornih lica, zbog aerozagađenja koje se dogodilo 9. i 10. marta.

U krivičnoj prijavi stoji da su ova lica odgovorna za kvar na visokonaponskom vodu Rafinerije nafte Pančevo, što je izazvalo ispad gotovo svih postrojenja u Rafineriji i emitovanje velike koncentracije benzena u atmosferu. Nadležne inspekcijske službe pozivaju se na član 278, stav 2, Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Nadel 2

Članovi Udruženja građana za zaštitu reke Nadel održali su 15. marta protestni zbor uz regionalni put Pančevo–Vršac. Ogorčeni stanovnici Kudeljarskog nasipa i dela Mise prozvali su odgovorne zato što već godinama ne preduzimaju ništa protiv zagađivača, koji bespoštedno u ovaj vodotok ispuštaju velike količine opasnog otpada.

Aerozagađenje 4

Tokom noći 19. marta opštinski monitoring ponovo je registrovao dvočasovno povećanje vrednosti benzena (78 mikrograma po metru kubnom). Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje pozvao je ekološke inspektore, koji su posle vanrednog pregleda pogona Etilen utvrdili da je za zagađenje kriva „Petrohemija”. Tom prilikom inspektorka Jelena Stanković zabranila je obavljanje određenih saktivnosti u ovoj fabrici. Ona je u izveštaju kao uzrok emitovanja ove opasne materije navela čišćenje i pranje postrojenja A3 i A4 u Etilenu.

Republička inspektorka za zaštitu životne sredine podnela je sudiji za prekršaje u Pančevu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u „Petrohemiji”. Pored toga, opštinskom javnom tužiocu podneta je prijava protiv istih lica zbog ispuštanja zagađujućih materija u vazduh i vodu.

Vetropark

U maloj sali Opštine Pančevo 24. marta potpisan je protokol o saradnji na realizaciji projekta „Vetropark Dolovo” između Opštine Pančevo, pokrajinskog Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i firme „Loger” d. o. o. Tom prilikom predstavljena je studija „Mogućnosti korišćenja energije vetra za proizvodnju električne energije u naseljenom mestu Dolovo u Pančevu”, kao prvi u nizu koraka koji se moraju preduzeti kako bi se u selu nadomak Pančeva proizvodila električna energija pomoću vetra. Studija predstavlja prvu celovitu i opsežnu analizu specifičnih parametara neophodnih za utvrđivanje stepena izvodljivosti čitavog projekta. Bazirana je na detaljnim merenjima karakteristika i brzine vetra kao energetskog potencijala.

Zeleni

Pančevački ogranak Zelene stranke nizom aktivnosti na Keju Radomira Dakića obeležio je Svetski dan voda 22. mart. Ovu akciju je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine, tako da je ministar Saša Dragin svojim prisustvom doprineo popularizaciji zaštite voda. Ministar Dragin je u okviru kampanje „Milion stabala za Vojvodinu” zasadio sadnice na tamiškom keju. Obeležavanje Dana voda završeno je u maloj sali Opštine, gde je održano predavanje pod nazivom „Voda – dar prirode”.

Asfaltna baza

Asfaltna bazaGrađevinski inspektor uručio je odgovornim licima u „Vojvodinaputu” rešenje u kome stoji da u roku od 15 dana mora da bude razbijena podloga (betonska ploča) za asfaltnu bazu i da se to zemljište vrati u prvobitno stanje. Inspektor je utvrdio da ova građevinska firma ne poseduje odobrenje za gradnju i prijavu radova, kao ni overen glavni projekat za izgradnju podloge za temelje.

Crna lista

Istraživanje studenata novosadskog Ekonomskog fakulteta pokazalo je da su po mišljenju Vojvođana Pančevo i Kikinda prvi na listi najgorih gradova za život u Pokrajini, dok su Novi Sad i Subotica ubedljivo najbolji. Pančevo se našlo na crnoj listi zbog izuzetno loše ekološke situacije. Ispitano je više od 1.000 građana s teritorije Vojvodine, a pitanja su se odnosila na ocenu kvaliteta života.

Akreditovani

Direktorki pančevačkog Zavoda za javno zdravlje dr LJiljani Lazić uručen je recertifikat SRSP ISO 9001:2001 i certifikat kojim se Zavodu omogućuje da ispituje vazduh (SRPS ISO – IEC 17025). Zahvaljujući tome ova zdravstvena ustanova došla je na novu listu stručnih kuća akreditovanih za merenje aerozagađenja.

Aerozagađenje 5

Pančevo, 4. jun. Tokom pretakanja azotne kiseline izazvana je hemijska reakcija, pa je velika količina azotnih oksida šiknula u atmosferu. Oblak opasne materije, nošen vetrom, ubrzo je prekrio okolno naselje. Incident se dogodio u 9.14, kada je zbog nepažnje radnika u jednom pogonu „Azotare” kiselina bila utovarena u pogrešnu cisternu, u kojoj je bila izvesna količina amonijačke vode. Srećom, do eksplozije nije došlo i niko od radnika nije nastradao. Pravovremenom intervencijom vatrogasnih ekipa sprečena je tragedija većih razmera.

Ubrzo je preteći dim krenuo ka centralnim gradskim ulicama. Lokalni monitoring je registrovao visoke koncentracije azotnih oksida. U 9.55 operateri republičkog Centra za obaveštavanje i uzbunjivanje, po nalogu predsednika opštine Srđana Mikovića, uključili su sirene. Gradom se ponovo prolomio zavijajući ton koji je upozoravao na radiološko-biološko-hemijsku opasnost.

U 10.36 oglasile su se sirene za prestanak opasnosti.

Aerozagađenje 6

Oblak opasnih i zagađujućih materija pojavio se nad gradom 23. juna u ranim jutarnjim satima. Lokalni monitoring sistem na Vatrogasnom domu zabeležio je porast ukupnih ugljovodonika od 810 do 834,5 mikrograma po metru kubnom Aerozagadjenje 6(merenja u dva i tri sata). Na istom mernom mestu sempleri su registrovali i povećanje vrednosti jednočasovnih koncentracija benzena (61,6 mikrograma u 2 sata i 71,7 mikrograma u 3 sata).

Nakon inspekcijskog pregleda inspektorka Stanković je označila pripremne, predstartne aktivnosti u pogonu Mala vakuumska destilacija u bloku 5 Rafinerije nafte. S druge strane, nadležni u „Petrohemiji” bili su prinuđeni da uskladište pirolitički benzin u rezervoare koji nemaju propisane zaštitne krovne prekrivače, tako da je usled toga došlo do emitovanja opasnih i zagađujućih materija.

Kap po kap

Novinari „Pančevca” pridružili su se pozivu evropskih prijatelja i vožnjom čamcima obeležili Dan Dunava.

Vatra

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je akciju „Ne gorimo ponovo”, kako bi apelovalo na svest građana, turista i vikendaša koji provode vreme u nacionalnim parkovima ili zaštićenim prirodnim područjima, ili su u njihovoj blizini, da ne pale vatru.

Zagađenje Dunava

Zahvaljujući brzoj intervenciji (postavljena je zaštitna plivajuća barijera na prostoru od 20 metara kvadratnih) zauljena voda prepuna masnoća nije napustila prostor oko pristana broj 3, čime je sprečeno veće zagađenje Dunava. Republička vodoprivredna inspekcija podnela je prijave za privredni prestup protiv NIS-a a. d. u Novom Sadu, odnosno preduzeća „NIS–Petrol” a. d. u Pančevu, kao i protiv odgovornih pojedinaca.

Aerozagađenje 7

Novo aerozagađenje dogodilo se u noći 19. avgusta. Lokalni monitoring izmerio je visoke koncentracije benzena. U 2 sata registrovan je 88,1 mikrogram po metru kubnom ove opasne materija u zoni Vatrogasnog doma. Instrumenti na tom mernom mestu u isto vreme izmerili su i visoke vrednosti ukupnih ugljovodonika (448,2). Republička inspektorka Olivera Topalović obišla je pogone Rafinerije i „Petrohemije”.

Akcident

U „Azotari” se 15. septembra dogodio akcident. Kako stoji u izveštaju Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja, reč je o udesu manjih razmera, koji nije imao za posledicu ugrožavanje zdravlja ljudi zato što su sve nadležne službe pravovremeno reagovale. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine sprovela je tog dana vanredni inspekcijski nadzor postrojenja i utvrdila da je na jednom od ventila počeo da curi amonijak. Zahvaljujući brzoj intervenciji nadležnih vatrogasnih ekipa ova opasna materija je bezbedno uklonjena.

Aerozagađenje 8

Građani Pančeva ponovo su bili izloženi visokim vrednostima opasnih i zagađujućih materija. Novi talas zagađenja trajao je dva dana, a lokalni Aerozagadjenje 8monitoring je u večernjim satima beležio povećane vrednosti benzena. Republičkom Centru za obaveštavanje i uzbunjivanje 30. septembra javilo se stotinak građana, da bi se narednog dana, 1. oktobra, taj broj udvostručio. Građani su satima okretali telefon republičkog Centra i tražili informacije o opasnostima od nesnosnog smrada koji se dva dana, u različitim intervalima, širio gradom.

Nezvanično: Rafinerija je ponovo imala problema s otpadnim vodama i najveća količina opasnih materija emitovana je upravo iz ovog poznatog izvora zagađenja.

Ukinute sirene

Mnogi Pančevci su odahnuli kada su gradski većnici odlučili da ukinu sirene. Kako je rekao Vladimir Delja, član Gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine, vlast je odlučila da liši sugrađane nepotrebnih neprijatnosti kada analizatori lokalnog monitoringa prosto pošize od registrovane količine opasnih i zagađujućih materija tako što je dala predlog da se izmene određeni delovi Pravilnika o epizodnom zagađenju.

Prema rečima gradonačelnice Vesne Martinović, izmene Pravilnika ne isključuju mogućnost aktiviranja sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje u vanrednim situacijama, već pokazuju nameru gradske vlasti da se i ta oblast dovede u red.

Sirene se od tada više nisu oglasile.

Tim

Zbog čestih prekomernih aerozagađenja Gradsko veće je osnovalo tim koji će izraditi plan za postupanje u vanrednim ekološkim situacijama.

Pričanje u prazno

Okrugli sto održan u zgradi Gradske uprave nije doneo ništa epohalno Pricanje u prazno– tradicija pričanja uprazno se nastavlja. Međutim, premda su u završnim izveštajima s ekoloških seansi izostali radikalni potezi državnih organa protiv zagađivača, na oba sastanka (s ministrom Dulićem i s poslanicima Narodne skupštine Srbije) pokazalo se jasnim da državni vrh i njegovi savetnici nemaju pojma o kakvim mukama Pančevaca je reč.

Aerozagađenje 9

U kasnim večernjim satima 16. oktobra oko sto građana zvalo je republički Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje zbog nesnosnog smrada koji se nekoliko sati osećao na širem području grada. Dežurni operater Centra obavestio je o tome nadležne gradske i republičke službe, tako da je republička inspekcija za zaštitu životne sredine obavila vanredni inspekcijski pregled postrojenja u pančevačkoj Rafineriji.

Republička inspekcija je utvrdila da su rafinerci obavljali pripremne aktivnosti za remont Male atmosferske destilacije.

Peticija

Neformalna grupa građana Pančeva i nekoliko lokalnih nevladinih organizacija na Korzou su prikupljali potpise za smenu dr Miladina Avramova, državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja.

Maraton

Treći ekološki ultramaraton, čija se trasa proteže od Rafinerije nafte Pančevo do Popovice na Fruškoj gori, u dužini od 140 kilometara, održan je 25. oktobra u organizaciji Planinarsko-alpinističkog kluba „Matterhorn”.

Aerozagađenje 10

Automatska merna stanica na Vatrogasnom domu zabeležila je 3. novembra u ranim jutarnjim satima koncentraciju benzena od 38,6 mikrograma po metru kubnom i ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa od 444,6 mikrograma. Koncentracija ugljovodonika rasla je još od 2. novembra u 23 sata, tako da je prosečna vrednost ove opasne materije do 5 sati bila oko 400 mikrograma. Nesnosan smrad širio se gradom tokom noći i jutra. Veliki broj građana zvao je republički Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje.

Republička inspektorka podnela je pančevačkom Opštinskom sudu za prekršaje prijavu protiv odgovornih lica u „Petrohemiji”.

Aerozagađenje 11

Građani Pančeva su 7. novembra ponovo bili izloženi neprijatnim mirisima. Srećom, ovog puta je jaka košava sačuvala Pančevce od većeg negativnog uticaja opasnih i zagađujućih materija. Menadžment Rafinerije nafte Pančevo, u skladu sa zakonom, obavestio je republičku inspekciju za zaštitu životne sredine o pojavi neprijatnih mirisa u krugu tog preduzeća i okolini.

Nadležni pretpostavljaju da je aerozagađenje bilo prouzrokovano nepotpunim sagorevanjem štetnog gasa na kiseloj baklji.

Aerozagađenje 12

Koliko je građanima bolje nego ranijih godina, najbolje pokazuje enormno zagađenje koje se dogodilo 15. i 16. novembra, kada su analizatori na Vatragosnom domu, u Vojlovici i u Starčevu registrovali dramatične višečasovne vrednosti opasnih i zagađujućih materija. Maksimalna jednočasovna koncentracija PM-10 bila je 732 mikrograma (Vatrogasni dom), a prosečna 24-časovna vrednost čak 335,1 mikrogram po metru kubnom. Još od jutarnjih sati 15. novembra merni instrumenti su beležili su porast ukupnih ugljovodonika i praškastih materija, tako da su građani non-stop zvali republički Centar za obaveštavanje. Do ranih jutarnjih sati narednog dana Centru se javilo više stotina zabrinutih Pančevaca.

Sirene se nisu oglasile.

Zagađen Dunav

Tim evropskih stručnjaka koji je učestvovao u ekspediciji „Drugo zajedničko istraživanje reke Dunav” („The Joint Danube Survedž 2”) objavio je rezultate Zagadjen Dunavvišemesečnog ispitivanja. Izveštaj istraživačke ekspedicije pokazuje da je najveći stepen zagađenja organskim materijama i suspendovanim česticama uočen upravo nizvodno od Pančeva. Ujedno, od rafinerijskog pristaništa na Dunavu pa nadalje registrovane su najveće koncentracije različitih tipova otrova u sedimentu korita ove reke. Ispitivanjem kvaliteta vode ustanovljeno je da ona u ovom delu pripada četvrtoj kategoriji, što je daleko ispod propisanog standarda.

Tamiš

Predstavljen je projekat „Eko-status reke Tamiš”, čiji je nosilac Gradska uprava. Grad Pančevo dobiće i katastar zagađivača Tamiša, u kome će biti registrovana sva priobalna individualna poljoprivredna domaćinstva i privredne organizacije koji ispuštaju opasne i zagađujuće materije.

Prodat NIS

Potpisan ugovor o prodaji NIS-a. Sramne stavke iz ovog dokumenta najavljuju da će ekološki genocid biti nastavljen.